Avrupa Şafak Hastanesi

  Çocuk Hastalarda Kardeş Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü Kuralları

  Çocuk hastalar kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilir.

  Video Thumbnail

  Avrupa Şafak Hastanesi

  Çocuk Hastalarda Kardeş Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü Kuralları

  Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören “Kardeş ve Çocuk Ziyaretçi Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur.

  Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli (hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurtularak ziyarete izin verilebilir.

  Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.

  Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.

  Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.

  <16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.

  *En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

  3 yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş ziyaret saatlerinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

  Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

  Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

  Avrupa Safak Hastanesi

  Yenidogan Yoğun Bakim Üniteleri̇nde Kardeş Ziyaretçi Kabul Kurallari

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çocuk ziyareti bebeğin kardeş/kardeşlerinin ziyaretidir.

  Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

  Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören “Kardeş ve Çocuk Ziyaretçi Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli ( hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurultularak ziyarete izin verilebilir.

  Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır.

  Ziyaretçi çocukların girişte ellerini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

  Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.

  Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.

  Respiratuar Sinsisyal virüsün(RSV) yoğun olduğu dönemlerde ve herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

  Çocuk Hastalarda Kardeş Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü Kuralları

  Avrupa Şafak Hastanesi

  Sağlığınız için geç kalmadan iletişime geçin.
  Sağlığınızı bekletmeyin.

  Randevu Al